ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

triengineering@yahoo.com
ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
ออกแบบ, วิศวกรรม, ระบบการก่อสร้าง และงานสาธารณูปโภคที่อยู่ (ภาษาไทย)

2884/1 อาคารมนูญผล 2 ชั้น 4 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2884/1 Manunpol 2 Bldg., 4th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2718-0641-3

Fax

0-2718-0644

...