ไตร-เอ็น โซลูชั่น บจก.

trien@ji-net.com
ไตร-เอ็น โซลูชั่น บจก.

Full Description


ไตร-เอ็น โซลูชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/208 หมู่ 13 โชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

36/208 Moo 13, Chokchai 4, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2942-2498

Fax

0-2942-2499

...