ตรีภูมิ คอนสตรัคชั่น บจก.

treephumi@yahoo.com
ตรีภูมิ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ตรีภูมิ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

103/458 หมู่ 6 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

103/458 Moo 6, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2591-8985

Fax

0-2591-8946

...