ตรีมิตร เคมิคอล บจก.


ตรีมิตร เคมิคอล บจก.

Full Description


ตรีมิตร เคมิคอล บจก.
ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจานที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/33 หมู่ 7 เพชรเกษม 130 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

52/33 Moo 7, Phetchakasem 130, Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2420-8898

Fax

0-2420-8898

...