ธีร์บูม บจก.

info@treeboom.co.th, somsak@treeboom.co.th
ธีร์บูม บจก.

Full Description


ธีร์บูม บจก.
ออกแบบ ดูแล ตกแต่งสวน ติดตั้งระบบรดน้ำ ดูแลรักษาสวน บ้านพัก โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

37/165 หมู่ 5 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

37/165 Moo 5, Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2522-1370, 0-2522-2834

Fax

0-2522-1370, 0-2522-2834

...