โทเทิ่ล พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น บจก.

tps@totproperty.com
โทเทิ่ล พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น บจก.

Full Description


โทเทิ่ล พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น บจก.
บริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดที่อยู่ (ภาษาไทย)

731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 22 อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

731 22nd Fl., P.M. Tower, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2642-9959

Fax

0-2642-9958