ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป บจก.

teg_thailand@yahoo.co.th
ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป บจก.

Full Description


รับเหมาก่อสร้าง ถนน อาคาร โรงงานและคลังสินค้า

E-BOOK 2017_Page_289ที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/44 หมู่ 3 ซอยหมู่บ้านซื่อตรง ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

Zip code

11000

Tel.

0-2921-8351~2

Fax

0-2595-1075