โตคอม บจก.

dicom@truemail.co.th
โตคอม บจก.

Full Description


โตคอม บจก.
นำเข้าและจำหน่ายระบบประตูอัตโนมัติ ระบบบานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/12 หมู่ 13 กรุงเทพฯ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

52/12 Moo 13, Krungthep-Kreetha Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2736-2323

Fax

0-2736-2397