ทีแอล อินเตอร์เทรด บจก.

tl_consultant@yahoo.com, tl_intertrade@hotmail.com
ทีแอล อินเตอร์เทรด บจก.

Full Description


ทีแอล อินเตอร์เทรด บจก.
ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/158 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 19 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/158 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., 19th Fl., Rama IX Rd., Huaykhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2248-3254-5

Fax

0-2643-1584

...