ทีเค มัลติพลาย บจก.

tk_multiply@hotmail.com
ทีเค มัลติพลาย บจก.

Full Description


สายไฟฟ้า, สายไฟ VAF, สายไฟ THW, สายไฟ NYY, สายไฟ THW-A, สายไฟ 0.6/1 KV CV, ตู้ควบคุมไฟฟ้า ABB, เบรกเกอร ์ABB, ตู้ไฟฟ้า, เบรกเกอร์, Switch Board,  ท่อ ราง ข้อต่อ, หลอดไฟ, รางร้อยสายไฟ, ปลั๊กไฟ, สวิทช์ไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

218/3 ถนนเลียบคลองสอง แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

Address (English)

218/3 Leabklongsong Rd., Klongsamwa, Klongsamwa, BKK

Zip code

10510

Tel.

0-2914-0475

Fax

0-2914-0476