ติยะ ก่อสร้าง บจก.

tiyacon@hotmail.com
ติยะ ก่อสร้าง บจก.

Full Description


ติยะ ก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

67/51 แจ่มจันทร์ เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

67/51 Chaemchan, Ekkamai Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2711-5302, 0-2391-8112

Fax

0-2711-5302, 0-2391-8112

...