ทิม ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.


ทิม ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


ทิม ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่าง ๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/126 กรุงเทพกรีฑา 15 กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

52/126 Krungthep-Kreetha 15, Krungthep-Kreetha Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2736-2288

Fax

0-2736-1900

...