ไทเกอร์ เซอร์วิส หจก.

tigerwichan@gmail.com
ไทเกอร์ เซอร์วิส หจก.

Full Description


ไทเกอร์ เซอร์วิส หจก.
บริการติดตั้งท่อเคมีกำจัดปลวกใต้ฐานล่างของอาคารในระหว่างก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

201/1240 หมู่ 4 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

201/1240 Moo 4, Keharomklao Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2942-4211

Fax

0-2942-4211

...