สามดาว โปรเนชั่น บจก.


สามดาว โปรเนชั่น บจก.

Full Description


สามดาว โปรเนชั่น บจก.
บริการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่อยู่อาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

129/11 หมู่ 6 สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

129/11 Moo 6, Sukhaphibal 5 Rd., Or-Ngern, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2519-9525, 0-2582-3437