ทองเฮง หจก.


ทองเฮง หจก.

Full Description


ทองเฮง หจก.
ผลิตและจำหน่ายวงกบ ประตู หน้าต่าง ปาร์เกต์ ลูกกรงไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

12/1-7 บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

12/1-7 Boriphat Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2223-4068, 0-2223-4352, 0-2224-6924

Fax

0-2225-1902