เทอร์ตี้-วัน แมเนจเม้นท์ บจก.


เทอร์ตี้-วัน แมเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


เทอร์ตี้-วัน แมเนจเม้นท์ บจก.
บริการรับฝาก-ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคำปรึกษาและจัดหาสินเชื่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/13 หมู่บ้านพฤษชาติ 3 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

77/13 Pruksachat Village, 3, Ramkhamhaeng Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2373-8755

Fax

0-2373-9365