เทพดุสิต บจก.

thepdusit@yahoo.com
เทพดุสิต บจก.

Full Description


เทพดุสิต บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

112 พระพินิจ สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

112 Phraphinit, Suanphlu Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-4050-3, 0-2677-5500-5

Fax

0-2679-4054-5

...