ธีระพันธ์ พานิช (1992) บจก.


ธีระพันธ์ พานิช (1992) บจก.

Full Description


ธีระพันธ์ พานิช (1992) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

113 ลาดพร้าว 47 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

113 Latphrao 47, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-3081, 0-2933-3701-3

Fax

0-2933-2821

...