เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส บจก.

webmaster@thevaluation.com
เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส บจก.

Full Description


เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส บจก.
ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 โซน B-2 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

719 KPN Tower, 12th Fl., Zone B-2, Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2717-0801-8

Fax

0-2717-0800