สหวิศวก่อสร้าง บจก.


สหวิศวก่อสร้าง บจก.

Full Description


สหวิศวก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1107-1109 ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

1107-1109 Songwat Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2233-6627, 0-2233-6282, 0-2639-4997-8

Fax

0-2235-1043