สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ บจก.

oba37tha@loxinfo.co.th, oba@bangkokarchitect.com
สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ บจก.

Full Description


สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ บจก.
สถาปนิกออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

566 อาคารร่วมฤดี ชั้น 3 เอ-1 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

566 Ruamrudi Bldg., 3rd A-1 Fl., Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2627-3090

Fax

0-2635-0085, 0-2635-0035, 0-2627-3085