เดอะ โมเดอร์นกรุ๊ปเรียลพร็อพเพอทิ บจก.

moderngroup@hotmail.com, info@moderngroup.co.th
เดอะ โมเดอร์นกรุ๊ปเรียลพร็อพเพอทิ บจก.

Full Description


เดอะ โมเดอร์นกรุ๊ปเรียลพร็อพเพอทิ บจก.
รับสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า ออกแบบและควบคุมงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

96/69 อาคารโมเดอร์นกรุ๊ปทาวเวอร์ ชั้น 7 แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

96/69 Modern Group Tower, 7th Fl., Chaengwatthana Rd., Khlongkluea, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2574-6400-4, 0-2982-9015-9

Fax

0-2982-9020

...