กัวฮัวหลิม บจก.


กัวฮัวหลิม บจก.

Full Description


กัวฮัวหลิม บจก.
จำหน่ายกุญแจ-ลูกบิดประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

30 เจริญนคร 55 เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

30 Charoennakhon 55, Charoennakhon Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-0184-5, 0-2437-4588, 0-2437-8762

Fax

0-2439-3025