เจียกเจิม บจก.

jjbkk@hotmail.com
เจียกเจิม บจก.

Full Description


เจียกเจิม บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

33 สันนิบาตเทศบาล รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

33 Ratchadaphisek Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2513-3783, 0-2512-5379, 0-2939-0733

Fax

0-2939-0743

...