แปรงไทยแห่งแรก บจก.

fthbrush@loxinfo.co.th, info@thaibrush.com
แปรงไทยแห่งแรก บจก.

Full Description


แปรงไทยแห่งแรก บจก.
โรงงานผลิตแปรงสีฟันและแปรงครัวเรือนที่อยู่ (ภาษาไทย)

671 พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

671 Rama IV Rd., Rongmueang, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2215-0962-5

Fax

0-2215-5963

...