สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

office@asa.or.th
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Full Description


สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์รวมของสถาปนิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

248/1 โรงเรียนญี่ปุ่น พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

248/1 Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2319-4124, 0-2319-6555, 0-2719-6292-4

Fax

0-2319-6419, 0-2719-6295