ดิ อาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ บจก.

arch2532@yahoo.co.th
ดิ อาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ บจก.

Full Description


ดิ อาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/47 หมู่ 9 บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

47/47 Moo 9, Bangkruai-Sainoi Rd., Banglen, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2923-2239-50

Fax

0-2923-2239, 0-2923-2408

...