สำนักงานสถาปนิกทวีธา บจก.

thawita@truemail.co.th
สำนักงานสถาปนิกทวีธา บจก.

Full Description


สำนักงานสถาปนิกทวีธา บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1, 3, 5, 7, 9, 11 อาคาร A.I.C.E ศูนย์การค้าเฉลิมโลก ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

1, 3, 5, 7, 9, 11 A.I.C.E Bldg., Ratchadamri Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2253-0319-20, 0-2253-9087

Fax

0-2253-7827