ธฤต การ์ด บจก.


ธฤต การ์ด บจก.

Full Description


ธฤต การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย-ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

474/5/1 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

474/5/1 Phaholyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2905-1394

...