ธนาธร คอนสตรัคชั่น บจก.

tntcon@tntcon.co.th
ธนาธร คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ธนาธร คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/169 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 20 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/169 20th Fl., Chamnan Phenjati Business Center Bldg., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2248-2536-9

Fax

0-2643-1026

...