ธนาภัณฑ์ค้าไม้ บจก.

nfo@thanawoods.com, contact@thanawoods.com
ธนาภัณฑ์ค้าไม้ บจก.

Full Description


ธนาภัณฑ์ค้าไม้ บจก.
จำหน่ายไม้แปรรูป ไม้แบบ ไม้อัด ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้อัดยาง บานประตู PVC บานประตูไม้พร้อมวงกบที่อยู่ (ภาษาไทย)

10 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

10 Romklao Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2540-7111-5

Fax

0-2540-7110