ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บมจ.

info@tnp.co.th
ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บมจ.

Full Description


ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บมจ.
ดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารพาณิชย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต

Address (English)

333 Lao Peng Nguan 1 Tower, 14th Fl., Viphawadee-Rangsit Rd.,

Zip code

10900

Tel.

0-2618-8999

Fax

0-2618-8880