ธนาคารธนชาต บมจ.


ธนาคารธนชาต บมจ.

Full Description


ธนาคารธนชาต บมจ.
สถาบันการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

900 Tonson Tower, Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2655-9000

Fax

0-2655-9001, 0-2217-8000