ธรรมสรณ์ บจก.

thamma@lox2.loxinfo.co.th
ธรรมสรณ์ บจก.

Full Description


ธรรมสรณ์ บจก.
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

156/20 อาคารธารธนา เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

156/20 Tarnthana Bldg., Phetchaburi Rd., Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2216-2535-7, 0-2611-0290

Fax

0-2215-9074, 0-2611-0460, 0-2611-0459

...