ไทยเลตัน บจก.

leighton@leighton.co.th, Info@leighton.co.h
ไทยเลตัน บจก.

Full Description


ไทยเลตัน บจก.
รับเหมางานก่อสร้าง งานระบบ อาคาร สาธารณูปโภคที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 อาคารเอสพีซี ชั้น 6 แจ่มจันทร์ สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

1 6th Fl., SPC Bldg., Chaemchan, Sukhumvit 55 Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2714-8580-4, 0-2714-5126-7

Fax

0-2391-4503, 0-2391-8122

...