ไทยบาวเออร์ บจก.

bauer@asiaaccess.net.th
ไทยบาวเออร์ บจก.

Full Description


  • รับเหมางานกำแพงไดอะแฟรม งานกำแพงกันดิน
  • รับเหมางานก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษ เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเหลี่ยม
  • รับเหมางานก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษ เสาเข็มทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 17 สุขุมวิท เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

142 Two Pacific Place Bldg., 17th Fl., Sukhumvit Rd., Khlongtoei, Bangkok

Zip code

11110

Tel.

0-2653-2076-82

Fax

0-2653-2075