ไทยา 2539 หจก.

thaiya@loxinfo.co.th
ไทยา 2539 หจก.

Full Description


ไทยา 2539 หจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและซ่อมบำรุงที่อยู่ (ภาษาไทย)

103/3 หมู่ 5 สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Address (English)

103/3 Moo 5, Sukhumvit Rd., Banchang, Banchang, Rayong

Zip code

21130

Tel.

0-3860-2803, 0-3860-1458, 0-3860-0003

Fax

0-3860-2803

...