ไทยโตกิม สตีล แอนด์ โฆษณา

thaitokim@hotmail.com
ไทยโตกิม สตีล แอนด์ โฆษณา

Full Description


ไทยโตกิม สตีล แอนด์ โฆษณา
ผลิตและรับทำงานโลหะประตู หน้าต่าง ราวบันได รั้ว กันตก โครงสร้างหลังคาหุ้มแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่อยู่ (ภาษาไทย)

282 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

282 Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2938-4101-2

Fax

0-2938-4101-2