ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ บจก.

marketing@secom.co.th
ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ บจก.

Full Description


ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัยในด้านอุปกรณ์และบุคลากรที่อยู่ (ภาษาไทย)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 14 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 14th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2685-3999

Fax

0-2685-3977

...