ไทยนิยม อินเตอร์เทรด หจก.


ไทยนิยม อินเตอร์เทรด หจก.

Full Description


ไทยนิยม อินเตอร์เทรด หจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนและงานเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

325/36 พระราม 1 ข้างวัดชัยมงคล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

325/36 Rama I Rd., Rongmueang, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2394-0715, 0-2214-2399, 0-2215-1620, 0-2216-4303-4

Fax

0-2215-1620