ไทยเคนไซซ่า บจก.

thaikenz@lox1.loxinfo.co.th
ไทยเคนไซซ่า บจก.

Full Description


ไทยเคนไซซ่า บจก.
รับเหมางานท่อระบบในอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

62 อาคารธนิยะ ชั้น 6 สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

62 Thaniya Plaza Bldg., 6th Fl., Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2236-8055-9

Fax

0-2236-3502-3, 0-2236-8137

...