ไทยคอนส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

thaicons@yahoo.com
ไทยคอนส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


ไทยคอนส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.
ที่ปรึกษา ออกแบบ และ บริหารงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

573/6 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

573/6 Ramkhamhaeng 39, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2934-7767-8

Fax

0-2935-6099

...