ไทย ไวร์ เมททอล บจก.

twm@thaiwiremetal.com, info@schimmermetal.co.th
ไทย ไวร์ เมททอล บจก.

Full Description


ไทย ไวร์ เมททอล บจก.
จำหน่ายมุ้งลวดที่อยู่ (ภาษาไทย)

1070/4 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1070/4 Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-0550-1, 0-2667-6025-6

Fax

0-2272-0877