ไทยวิศณุการโยธา หสน.


ไทยวิศณุการโยธา หสน.

Full Description


ไทยวิศณุการโยธา หสน.
ผู้รับเหมางานทั่วไป งานราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

418 พัฒนาการ 30 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

418 Phatthanakan 30, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2319-6524, 0-2319-6300

Fax

0-2319-8117

...