ไทยยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น บจก.


ไทยยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ไทยยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างถนน เขื่อน และสะพานที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/47 เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

62/47 Phetchaburi Rd., Thanonphetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2215-6426, 0-2215-7751

Fax

0-2216-7576

...