อุตสาหกรรมสักไทย บจก.


อุตสาหกรรมสักไทย บจก.

Full Description


อุตสาหกรรมสักไทย บจก.
รับสร้างบ้านไม้สักสำเร็จรูป คงทนถาวร สง่างามที่อยู่ (ภาษาไทย)

66/3 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

66/3 Thesabalrangsan Nua Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2591-9914-5

Fax

0-2954-4482