ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

info@tasaki.co.th
ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

thaicon2019_cover1_02ที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/55 หมู่ 20 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ

Zip code

10540

Tel.

0-2312-3995~8, 0-2752-5030

Fax

0-2312-3104, 0-2752-4219~20

...