ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง บจก.


ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง บจก.

Full Description


ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 26 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

191 Silom Complex Bldg., 26th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2266-2800, 0 -2266-2790-2, 0-2266-2653

Fax

0-2266-2804-9, 0-2266-2808

...