ไทย ทากาซาโก บจก.


ไทย ทากาซาโก บจก.

Full Description


ไทย ทากาซาโก บจก.
วิศวกรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/14 หมู่ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

40/14 Moo 12, Bangna Tower C, Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2751-9695-6

Fax

0-2751-9694

...