ไทย ไทเฮอิ บจก.

taihei@bkk.a-net.net.th
ไทย ไทเฮอิ บจก.

Full Description


ไทย ไทเฮอิ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

130-132 อาคารสินธร 2 ชั้น 9 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

130-132 Sinthorn 2 Bldg., 9th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2256-6750

Fax

0-2256-6753

...